<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   31. januar 2010

Na uradni spletni strani Društva za pomoč konjem, ki je pred kratkim sprožilo uspešno akcijo reševanja dveh kobil - Jackie in Dixie, najdete podatke o novih akcijah in novih uspehih.

dpksi.wordpress.com


Vse to pa ne bi bilo mogoče brez pomoči vseh tistih, ki so po svojih močeh prispevali (in še pomagajo) k uspešni izvedbi akcije reševanj teh konj.

dpksi.wordpress.com

Hvala!

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   17. januar 2010

Pozdravljeni,
objavljamo sporočilo, ki nam ga je poslala bralka.

Odločila sem se, da na svoj način pomagam pri zbiranju denarja za pomoč konjem. Tako vam ponujam izdelavo table za vašega konja, ki jo lahko montirate na boks. Potrebujem samo podatke o vašem konju. Tabla je lesena, nanjo pa je narisana slika konja in vpisani njegovi podatki. Cena je 20 evrov, celotni izkupiček pa namenjam Društvu za pomoč konjem.
Poštnina v ceni ni zajeta in jo plača naslovnik.

Denar za tablo lahko nakažete direktno na račun društva:

Društvo za pomoč konjem
Gubčeva 4
4000 Kranj, Slovenia
TRR odprt pri Karntner Sparkasse št.: 34000-1007557503

Poštnina se plača po povzetju, v kolikor ste naročilo table že plačali in naročili preko Društva. V nasprotnem primeru se vse lahko plača tudi po povzetju.


Vaša naročila sprejemam na elektronskem naslovu društva za pomoč konjem:

drustvozapomockonjem@gmail.com

Ali preko mojega maila:

mimosiss@gmail.com


sl.netlog.com
Konji imajo pet src; eno v prsih in po eno v vsakem kopitu!

Oznake: , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   06. januar 2010

Ljubljana - Zaradi pirotehničnega sredstva je na silvestrovo v Dokležovju poginil pes. Policija primer še preiskuje. V predprazničnih dneh pa so kljub opozorilom policije v mnogih slovenskih zavetiščih zabeležili zelo veliko sprejemov psov, ki so zaradi pokanja pobegnili od doma. Ponekod so sprejeli tudi do 50 odstotkov več psov kot sicer.

Po navedbah murskosoboških policistov so na silvestrovo popoldne neznanci v Dokležovju metali pirotehnična sredstva v bližini neograjene hiše, od koder je pritekel pes. Ta je ugriznil aktivirano pirotehnično sredstvo, ki ga je v njegovem gobcu razneslo, pes pa je takoj poginil.


Policija je sicer že pred prazniki opozarjala skrbnike psov, naj v času praznikov in pokanja pirotehničnih sredstev še dodatno poskrbijo za svoje živali. Skrbnike živali so tako opozarjali, da morajo preprečiti tudi pobege psov, ki lahko zaradi strahu spremenijo vedenje in postanejo napadalni, še posebej tiste živali, ki se bojijo svetlobnih in zvočnih učinkov.


Celoten članek je objavljen na www.dnevnik.si, kjer lahko tudi preberete, kako ukrepati, če izgubite ali najdete psa.

Glede petard pa brez komentarja. Veliko psov je na smrt prestrašenih, drugi pa so na silvestrovo zadeti od pomirjeval. Da ne govorimo o mačkah, ki so tudi poglavje zase.

Prosim, pomislite tudi na te boge živalice, preden vržete petardo!

Oznake: , , , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   03. januar 2010


Paul McCartney Narrates PETA's New 'Glass Walls' Video

Oznake: , , , , , ,