<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   06. januar 2010

Ljubljana - Zaradi pirotehničnega sredstva je na silvestrovo v Dokležovju poginil pes. Policija primer še preiskuje. V predprazničnih dneh pa so kljub opozorilom policije v mnogih slovenskih zavetiščih zabeležili zelo veliko sprejemov psov, ki so zaradi pokanja pobegnili od doma. Ponekod so sprejeli tudi do 50 odstotkov več psov kot sicer.

Po navedbah murskosoboških policistov so na silvestrovo popoldne neznanci v Dokležovju metali pirotehnična sredstva v bližini neograjene hiše, od koder je pritekel pes. Ta je ugriznil aktivirano pirotehnično sredstvo, ki ga je v njegovem gobcu razneslo, pes pa je takoj poginil.


Policija je sicer že pred prazniki opozarjala skrbnike psov, naj v času praznikov in pokanja pirotehničnih sredstev še dodatno poskrbijo za svoje živali. Skrbnike živali so tako opozarjali, da morajo preprečiti tudi pobege psov, ki lahko zaradi strahu spremenijo vedenje in postanejo napadalni, še posebej tiste živali, ki se bojijo svetlobnih in zvočnih učinkov.


Celoten članek je objavljen na www.dnevnik.si, kjer lahko tudi preberete, kako ukrepati, če izgubite ali najdete psa.

Glede petard pa brez komentarja. Veliko psov je na smrt prestrašenih, drugi pa so na silvestrovo zadeti od pomirjeval. Da ne govorimo o mačkah, ki so tudi poglavje zase.

Prosim, pomislite tudi na te boge živalice, preden vržete petardo!

Oznake: , , , , ,

0 Komentarji:

Objavite komentar

<< Domov