<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   29. marec 2007

(na žalost nisem uspel prevesti tega pisma, zato ga objavljam v originalni izvedbi - hvala za razumevanje)


The European Vegetarian Union sends an e-mail to
--Mr. Horst Seehofer, Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer
Protection, Germany, and
--Mr. Markos Kyprianou, European Commissioner for Health


29 March 2007

Dear Sirs,

On behalf of the board and member organisations of the European Vegetarian
Union I would like to thank you for having organized the conference 'Animal
Welfare - Improving by Labelling?' on 28 March 2007.

We appreciate that the EU Commission and Parliament have already initiated a
lot of positive changes for the lives of animals and plan to continue on
this road in spite of the huge obstacles put in the way by some EU members.
The evident resistances by certain national politicians make all endeavors
in the field of animal welfare even more laudable, important and urgent.

However, we want to point out that whilst better treatment will make the
lives of animals easier, there is no difference to the final and fatal
outcome: They are destined to die. Vegetarianism offers a way-out of
mass-killings and the moral, ecological, financial and public-health dilemma
accompanying it.

There is no doubt that the number of those shunning meat is growing fast and
will accelerate even more. After all, mainly young and well-educated women
chose to live without meat today - and they will be the ones educating
tomorrow's children. Furthermore, also thanks to the FAO (Livestock a major
threat to environment *), people are now becoming aware of the havoc on
climate created by animal husbandry and will draw their conclusions.

Considering the growing public awareness of the enormous damage brought upon
us all by the production of meat and because of the consequent increase in
the number of vegetarians, we want to suggest a pro-active role of national
governments and international bodies: Please include the concept of
vegetarianism in all future deliberations regarding animal welfare, human-
and animal health-matters, environment, consumer trends etc.

Regarding the planned animal-welfare-label I want to point out that an even
better alternative already exists: the EVU V-Label guarantees that the
labeled 'product does not contain slaughter products'.

Sincerely,

Renato Pichler
President
European Vegetarian Union (EVU)
http://www.euroveg.eu


*http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
**http://www.v-label.info/
http://www.european-vegetarian.org/lang/en/news/news.php?id=20836

Oznake: , , , , , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   24. marec 2007

To niso lovci
Odstrel medvedke je neupravičen
(vir: www.vecer.si)

Ker sem lovec in ne samo član lovske organizacije, mi moja lovska zavest narekuje, da izrazim svoje ogorčenje ob ravnanju nekaterih članov lovske organizacije ob dogodku, ko je izzvana medvedka ranila svoje mladiče. Odstrel medvedke je popolnoma neupravičen in zanj ni nikakršnega smiselnega opravičila, sicer ga pa eksekucijska skupina itak ne potrebuje. Medvedka je pokončana samo zato, ker je bila takšna mati, kot bi morale biti vse matere. Če bi se vse človeške matere ravnale po njenem zgledu, ne bi bilo najdenih toliko človeških mladičev po zamrzovalnih skrinjah, zabetoniranih v cvetlične lonce, odvrženih v smetnjake in podobno.

Kot lovca me nihče ne bo prepričal, da domačini ne vedo za medvedje brloge v svojem okolju. Tako kot vem jaz za jazbine in lisičine v svojem lovišču, vedo tudi lovci in prebivalci za medvedje brloge v svojem kraju. V izognitev nezgodam bi bilo treba postaviti table z napisom: medvedji brlog, ne hodi blizu. Da pa imajo medvedke sedaj mladiče, ve vsak prvošolec. Zato pravim, da je bila medvedka izzvana namerno, samo račun naj bi se izšel drugače. Ne bodo me tudi prepričali, da je niso zadeli.

Iz takšne bližine, iz preže in z daljnogledom na puški zgrešiti tako veliko žival in to z več streli je pa res nemogoče.

Kaže, da je začela medvedom v Sloveniji biti zadnja ura in to ob pomoči tistih, ki bi jih morali zaščititi. Bolj prefinjenega in pokvarjenega načrta za iztrebitev medvedov v Sloveniji še ni bilo. Zdaj je pravi čas. Pred brlogom dražiš medvedko, ko skuša braniti svoj zarod, pa jo preprosto počiš. In ker ne bo več medvedk, ne bo več mladičev, in ker ne bo več mladičev, tudi ne bo več odraslih medvedov. Kako enostavno čudno, da si tega ni nekdo izmislil že prej. Vso Kočevje pa bodo lahko preplavile ogromne črede ovac, država pa bo z lopato delila subvencije. Prava idila.

Kje ste sedaj vse civilne in ne vem kakšne organizacije za zaščito ne vem kakšnih pravic? Malih živali nimajo?

Pričakoval sem mnenje svoje krovne organizacije, pa ga ni. Bolje se boriti za stolčke, kot se pa pričkati z državnimi organi. Opirala bi se lahko na veljaven lovski zakon, ki pravi v svojem 35. členu, 1. odstavek: Prepovedano je divjad vznemirjati v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, brlogih ... Kršenje tega člena se po 75. členu 15. odstavka kazenske določbe istega zakona denarno kaznuje s 500.000 do 3,000.000 tolarjev (zakon je izšel pred uvedbo evra).

Vsi lovci in člani lovske organizacije smo podpisali etični kodeks in zaprisego slovenskega lovca. Nikjer v teh listinah nisem zasledil, da bi kje pisalo, da lovci streljajo doječe samice, mladiče pa prepustijo, da umrejo od lakote. Vsak pravi lovec bi moral takšno dejanje odkloniti.

Da mi ne bi kdo oporekal: pa ti ne streljaš, če si lovec? Seveda streljam in sem na dlako položil že kar nekaj divjadi, toda vse ob pravem času in na pravi način, doječe samice še nobene.

Že pred časom pa sem tudi napisal: če se bomo kot družba odločili, da lova ne bomo več izvajali, ga pač ne bomo. Ampak za to se mora odločiti celotna družba in za to imeti utemeljene vzroke in pojasnila. Mislim, da jih ne bo tako lahko utemeljiti.

Ne potrebujem nobenega odgovora ali pojasnila (v obliki nakladanja), dajte jih medvedom. Zelena vejica jim ne pripada, za klobuk naj si raje pripnejo žalni trak.


Franc Dečman, lovski tehnik, Spodnji Duplek

Oznake: , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Krzno ni naša koža...


Oznake: , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Življenje in umiranje v piščančji farmiOznake: , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Življenje pujsov v prašičjih farmah.Oznake: , , , ,