<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   15. december 2009Društvo za pomoč konjem, psom in mačkam prosi za donacijo s katero bi rešili Jackie, mlado kobilo.

Če nam do tega četrtka uspe zbrati denar za odkup, bomo rešili življenje čudoviti kobili.
Trenutno smo zbrali 400 eur za polog, da žrebička ni šla v klavnico. Zbiramo še preostala sredstva (razliko do 1.200 eur) in smo zato za kakršnakoli finančna sredstva (20, 30, 50 eur ....) zelo hvaležni. Trenutno je žrebička v štali zraven hipodroma v Vrbljeneh, kjer je možen tudi njen ogled. Če je kdo zainteresiran, jo lahko tudi vzame. Žrebička je čudovita, zdrava in razglistena ter bo zrasla v čudovito jahalno kobilo srednje višine in malo močnejše rasti. Če se boste odločili za pomoč ali če morda poznate koga, ki bi daroval v dobrodelne namene, vam bomo neskončno hvaležni.

Tudi TI lahko rešiš življenje. Hvala.

TRR odprt pri Karntner Sparkasse št. :34000-1007557503


Društvo za pomoč konjem, psom in mačkam
Zvezna ul. 2b
10000 LJUBLJANA
Davčna številka: 38372550

PRIPIS:
Jackie je rešena njen dom pa je v okolici Kranja. Za Dixi pa se še vedno zbirajo sredstva (po zadnjih informacijah manjka še 400 €) in išče nov lastnik, ki bo zanjo lepo skrbel. Prosimo, pomagajte.

PRIPIS 2:
Tudi Dixi je rešena. Juhu !!!

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   10. december 2009

V jami za odpadke v gozdu pri Žalcu je najden likvidiran lovski pes - Istrski gonič. Ali so mu zmrcvarili glavo z metkom ali z macolo, bo pokazala obdukcija.

Če kdo karkoli ve o psu, lepo prosim javite na 031 326 877.


Foto: Helena Jovanovič


Policija je bila na mestu najdbe kjer so ugotovili, da je pes tetoviran in ni čipiran. Po tetovirni številki je najden vzreditelj iz okolice Portoroža, ki pa ne želi sodelovati. Pes je po zadnjih podatkih star 8-9 let. Ima velik tumor na hrbtu in je zaradi svoje bolezni verjetno tudi bil pokončan.


Foto: Helena Jovanovič


Foto: Helena JovanovičFoto: Helena Jovanovič


Članek bo v petek objavljen v celjskem lokalnem časopisu.

VURS je po pozivu (pravzaprav več pozivih) dejal, da to ni v njihovi pristojnosti.

WTF???


Vir: www.dzzz.si

Oznake: , , , ,

 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   09. december 2009

Ko na estetsko okrašenem krožniku dobimo zrezek, nas ne zanima, kaj se je z njim dogajalo, preden se je znašel na naši mizi. Prekomerna proizvodnja katerih koli materialnih dobrin, izsiljeno potrošništvo in vlada denarja so nas tako zaslepile, da ne vidimo več, kaj se dogaja tako z našo hrano kot z nami. Prenapoljnjeni živinorejski obrati, kjer so živali smatrane zgolj kot objekti in ne kot hrana, so neke vrste projekcija naše družbe. Vlada posameznih mogotcev, ki držijo vajeti celotnega svetovnega gospodarstva, goji potrošniško družbo z umetno sproženo neizmerno potrebo po čim večji količini katere koli materialne dobrine. Ljudje se predstavimo s tem kar imamo in ne s tem, kar smo. Pomembno pa je imeti čim več, ne glede na to kaj je. Kakovost izdelkov, življenja, ljudi se izgublja. Ne živimo več, ampak nenehno nekam drvimo, si nečesa želimo, potrebujemo še. Pozabljamo pa na to, da moramo živeti in zaužiti vsak trenutek, saj so ti časovni fragmenti tisti, ki nam na koncu pokažejo ali smo sploh živeli. In tako kot zrezek v lepem aranžmaju, smo mi potrošniki zgolj izdelek tistih nekaj ljudi, ki imajo v rokah vajeti celotne svetovne ekonomije.www.nevidljive-zivotinje.com

Oznake: , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   07. december 2009Dobro znana prodajna veriga sendvičev v Veliki Britaniji, je s svoje ponudbe ukinila vse sendviče s tuno. Razlog je bil Dan Zemlje (2009), ko so si predstavniki podjetja ogledali dokumentarni film End of the Line, ki prikazuje prekomeren ribolov v morju.


http://endoftheline.com/

Oznake: , , , ,