<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   15. december 2009Društvo za pomoč konjem, psom in mačkam prosi za donacijo s katero bi rešili Jackie, mlado kobilo.

Če nam do tega četrtka uspe zbrati denar za odkup, bomo rešili življenje čudoviti kobili.
Trenutno smo zbrali 400 eur za polog, da žrebička ni šla v klavnico. Zbiramo še preostala sredstva (razliko do 1.200 eur) in smo zato za kakršnakoli finančna sredstva (20, 30, 50 eur ....) zelo hvaležni. Trenutno je žrebička v štali zraven hipodroma v Vrbljeneh, kjer je možen tudi njen ogled. Če je kdo zainteresiran, jo lahko tudi vzame. Žrebička je čudovita, zdrava in razglistena ter bo zrasla v čudovito jahalno kobilo srednje višine in malo močnejše rasti. Če se boste odločili za pomoč ali če morda poznate koga, ki bi daroval v dobrodelne namene, vam bomo neskončno hvaležni.

Tudi TI lahko rešiš življenje. Hvala.

TRR odprt pri Karntner Sparkasse št. :34000-1007557503


Društvo za pomoč konjem, psom in mačkam
Zvezna ul. 2b
10000 LJUBLJANA
Davčna številka: 38372550

PRIPIS:
Jackie je rešena njen dom pa je v okolici Kranja. Za Dixi pa se še vedno zbirajo sredstva (po zadnjih informacijah manjka še 400 €) in išče nov lastnik, ki bo zanjo lepo skrbel. Prosimo, pomagajte.

PRIPIS 2:
Tudi Dixi je rešena. Juhu !!!

Oznake: , , , , , ,

2 Komentarji:

Anonymous Anonimni said...

Tako se ne bo doseglo nič. Rejci so začelo zaslužkarstvo s tem, da zahtevajo pretirane cene, tisti, ki pa denar dajejo, pa temu nasedajo, ker se hočejo počutiti plemenite. Nočejo izdati imena rejca, mesarja, nikogar, da bi se te ljudi lahko prijavljalo. Le s pomočjo inšpekcij ter ozaveščanja javnosti se bo ta problem lahko učinkovito rešil. Sedaj pa - ja, rešilo se bo ti dve žrebički, na drugih tisoč konjev za njima pa se bo pozabilo, oni pa zaradi kratkovidnosti akcije ne bodo pomembni nikomur. Hvala lepa za takšno "dobroto" ...

24. december 2009 12:40

 
Blogger Shantih said...

Pozdravljena Barbara.

Razumem tvoje stališče in tudi to, da življenje samo ne smemo vrednotiti z denarjem (ali pač?). Situacija v tem primeru ni enostavna in je iz ekonomskega vidika s strani tistih, ki prodajajo, to dober zaslužek. Ampak še vedno gre za življenja in tega se zaveda vsaka oseba, ki ga podari , spoštuje. V tem primeru se je gospa odločila, da pomaga. Ker je vsota dejansko velika, se je odločila za javno akcijo. In kolikor je znano, se je odzvalo kar nekaj ljudi, ki so pomagali, vsak po svoje.

Žalostno je, da imamo tak odnos do živali, ampak trenutno je naša družba takšna kot je. Če sem prav razumel, bi ti življenje, ki ti pride na proti (kot v omenjenem primeru Jackie in Dixie) ignorirala samo zato, ker se ti zdi, da bo nekdo nekaj zaslužil?

Res je, kot praviš glede inšpekcije. V "naši" državi naj bi imeli organe, ki bi za podobne primere morali skrbeti. Žal pa so rezultati dejanj podrejeni interesom države, sočutja do življenja pa sploh ni ker je žival predmet zaslužka - to ne velja samo za klobase in šnicle, jajca, … ampak tudi za papigo in hrčka v kletki ali kačo v terariju. Tudi zakoni so napisani tako, da jih lahko vsak razume po svoje in zato je vedno nek izgovor, ki dovoli kruto ravnanje. S tem pa je omogočeno, da medtem, ko se eni prepiramo in sodimo, kdo rešuje življenja na primeren način, drugi služijo s prodajo življenj ali celo ubijanjem.

Menim, da je vsako rešeno življenje posledica sočutja, razumevanja, zrelosti in zavedanja, da živali niso nekaj kar je naše. Pa če tudi to kdo dela zato, da se bo o njem govorilo, pa kaj. Če rešuje in reši, je to super, se strinjaš?

Zato povej svoje rešitve in predlagaj konkretno. Pa pusti čustva glede tega primera pri strani in če gre, brez obsojanja, saj bomo tako hitreje prišli do skupne točke, ki bo v korist živalim in ne tebi, meni, njemu ali njej.
Hvala.

26. december 2009 12:50

 

Objavite komentar

<< Domov