<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   13. november 2008vir: carli-online.tv

Oznake: , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   12. november 2008

Sprague Pest Solutions je podjetje, ki naj bi načeloma "skrbelo" za uničevanje mrčesa, se na zelo krut način loteva tudi pobijanja ptičev. Vidno izmučeni vrabci, ki se nemočno upirajo, omagajo in umrejo na lepilnih trakovih.


Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   11. november 2008
Avstrijec dr. Martin Balluch (44 let), doktor matematike in filozofije, je dvanajst let delal kot predavatelj in raziskovalec na univerzah Cambridge, Heidelberg in Dunaj. Leta 1997 se je odločil, da pusti službo na univerzi in posveti svoje življenje borbi za pravice živali. Pet let kasneje je postal predsednik organizacije VGT (www.vgt.at), ki šteje skoraj dvajset tisoč članov. Inicialke v imenu organizacije pomenijo Verein Gegen Tierfabriken, kar bi lahko prevedli kot društvo proti živalskim tovarnam. Gre za najbolj aktivno in uspešno organizacijo za pravice živali na svetu. V zadnjem desetletju so dosegli mnoge prepovedi v korist živali, letno pa organizirajo več sto demonstracij. Znani filozof Peter Singer je Ballucha opisal kot enega najbolj prodornih aktivistov za pravice živali, ki si prizadeva za nenasilne in demokratične reforme v družbi. Konec maja je v medijih odjeknila vest, da so Ballucha in njegove najbližje sodelavce pahnili v zapor, v njem so preživeli več kot sto dni. Z njim smo se pogovarjali po izpustitvi iz zapora.Kaj je bil razlog, da so vas in vaše prijatelje iz organizacije VGT aretirali in poslali v zapor?

"V Avstriji je naše društvo VGT doseglo izjemne uspehe. Leta 1998 smo prepovedali farme za gojenje živali za krzno, leta 2002 smo dosegli prepoved nastopanja divjih živali v cirkusih, leta 2005 je sledila prepoved baterijskih kokošjih kletk, leta 2006 nam je uspelo prepovedati poskuse na opicah, leta 2007 pa je država prepovedala gojenje zajcev v kletkah. Kaže, da so ti in še mnogi drugi uspehi zmanjšali dobiček vplivnih ljudi. V začetku leta 2007 je bila zato ustanovljena posebna policijska enota, ki je začela nadzorovati sedem naših najbolj aktivnih avstrijskih skupin za pravice živali. Opazovali so nas na vsakem koraku, prisluškovali so nam v pisarnah in naših domovih, imeli so sledilne instrumente na naših avtomobilih in snemali so vhode naših stanovanj. Policija je poslušala naše telefonske pogovore in pregledovala komunikacijo po elektronski pošti. Ker niso našli nobenih nezakonitosti v našem delovanju, so nas 21. maja napadli. Izvedli so policijsko racijo na domovih štiridesetih aktivistov, izpraznili so sedem pisarn najbolj aktivnih skupin v našem društvu, deset ljudi so spravili v ječo. Kot uradni razlog za aretacijo so navedli, da naj bi bilo naše društvo kriminalna organizacija, ki poskuša vplivati na politiko in ekonomijo."

Kakšno je bilo življenje v zaporu?

"Življenje v zaporu je bilo zelo težko. Po travmatični aretaciji mi nikoli niso povedali konkretnih razlogov, zakaj so me zaprli in zakaj sumijo, da sem jaz na čelu kriminalne organizacije. Zato sem pričel gladovno stavko in ta je trajala 39 dni. Preživljal sem peklenske dni in na koncu so me morali celo prisilno hraniti. Večino časa v zaporu sem bil pod zdravniško oskrbo, živel pa sem v ozki celici z zasvojenci, obritoglavci, neonacisti in drugimi nasilnimi ljudmi, ki so bili obsojeni zaradi ropov, umorov in napadov. Ker nisem vedel, kaj se je dogajalo, nisem mogel najti miru za branje ali delo. To so bili grozljivi dnevi."

Po nekaj mesecih so vas izpustili. Kaj je bil razlog za vašo prostost?

"Izpustili so nas po treh mesecih in pol. Razlog je bil političen. Zahvala vsem podpornikom v Avstriji in iz tujine, zahvala vsem, ki so organizirali demonstracije in proteste za našo osvoboditev. Ministrstvo za pravosodje se je potem odločilo, da nas izpustijo. Formalno je državno tožilstvo upravičevalo izpustitev s tem, da smo namesto denarne kazni odslužili kazen v zaporu. Dejstvo pa je, da če ne bi bili dobili toliko podpore prijateljev iz tujine, bi danes še vedno duševno in telesno propadali v zaporu."

Kako je ta izkušnja vplivala na vas?

"Postalo me je strah. Spoznal sem, kakšnih nasilnih metod so zmožni naši nasprotniki in avstrijska vlada, pri tem pa se sploh ne moreš braniti. Kljub tej strašni izkušnji nisem postal zagrenjen in nikogar ne sovražim. Celo tistih policijskih uslužbencev, ki so me tisto noč napadli, ne sovražim. Oni so bili samo instrument v rokah vplivnih ljudi. Niso imeli izbire. Toda še vedno nam grozijo s sodnim postopkom, še vedno nam pretijo z zaporno kaznijo. Če bomo obsojeni, da smo kriminalna organizacija, nam grozi pet let zapora. V tem postopku se bomo borili z vsemi legalnimi in političnimi sredstvi. Če izgubimo, to pomeni konec kampanj za pravice živali. Toda to bi tudi pomenilo konec demokracije in človekovih pravic v Avstriji. Do takrat bomo v našem društvu nadaljevali kampanje za živali, z enakimi metodami, za katere smo dokazali, da vodijo do uspeha."

Je možno, da se podobne zgodbe z aretacijami zgodijo tudi aktivistom za pravice živali v drugih državah?

"Da, bojim se, da je to šele začetek. Zato moramo držati skupaj in zmagati v tem postopku. Povsod po svetu poskušajo državni agenti onemogočati proteste za pravice živali, toda nikjer drugje niso tako nasilni in hrupni do aktivistov, ki delajo zakonito. Dejstvo je, da v Avstriji nihče od aktivistov za živalske pravice nikoli ni storil kriminalnega dejanja in da je naše gibanje najbolj aktivno in uspešno na svetu. In sedaj smo imeli v Avstriji največjo in najbolj nasilno policijsko akcijo proti pravicam živali na svetu! Očitno niso ukrepali proti nam, da bi preprečili zločine. Aretirali so nas, da bi preprečili naša miroljubna prizadevanja in uspehe za živali."

Kolikokrat ste bili v zaporu?

"Nikoli prej še nisem bil v zaporu. Čeprav sem bil večkrat aretiran zaradi akcij za pravice živali, nikoli nisem bil obsojen zaradi kriminalnega prestopka."

Je zaporniška izkušnja cena, ki jo je treba plačati za pozitivne spremembe v svetu? Je konflikt del te spremembe?

"Da lahko spremenimo svet, je treba združiti več pomembnih dejavnikov. Eden od njih je, da spremenimo srca ljudi. Toda to ni dovolj. Potrebno je spremeniti tudi politični sistem, kajti sistem je tisti, ki neusmiljeno muči in ubija živali, ne dejansko ljudje. In da bi lahko spremenili politični sistem, za zdaj očitno kaže, da morajo biti tudi konflikti. Toda politični konflikt ne vključuje nasilja. Močno nasprotujem nasilju. Mislim, da sta nam Mahatma Gandhi in Martin Luther King pokazala pravo pot. Oba sta se strinjala, da sta akcija in konflikt ključnega pomena, toda oba sta vedno in v vseh okoliščinah ostala nenasilna. Oba so za nekaj časa tudi pahnili v ječo. In oba so na koncu ustrelili in ubili. Toda pozitivne spremembe, ki sta jih prinesla, so očitne."

Ali mislite, da lahko spremenimo svet z zlatim pravilom: česar ne želiš, da storijo tebi, tudi ti drugemu ne stori?

"To je resnično zlato pravilo vsake etike. Če bi vsi ljudje sledili temu pravilu, bi bilo na svetu veliko več miru. Človek ne želi, da ga pojedo, zato naj ne bi jedel tudi bitij, ki prav tako ne želijo, da jih pojedo. In nobena žival ne želi, da jo pojedo. In če prenesem to zlato pravilo na kampanje za pravice živali - mislim, da za nenasilne, direktne akcije, ki jih prakticiramo v Avstriji, prav tako velja to pravilo."

Od kdaj se borite za živali? Je morda kak poseben dogodek vplival na vašo odločitev?

"Za živali sem se začel zanimati že zelo zgodaj. Spominjam se, da sem pri treh letih molil za mlado poljsko miš, ki sem se je dotaknil. Mama mi je namreč povedala, da je morda njena mati ne bo več želela vzeti k sebi, če bi zavohala moje roke. Politično sem za živali in okolje aktiven že 29 let. Vegetarijanec sem od leta 1982, veganec pa sem postal sedem let kasneje."

Kaj je vaše sporočilo aktivistom za pravice živali po svetu, tudi v Sloveniji?

"Poskusite vključiti aktivizem za živali v svoje življenje, in to tako, da boste lahko vzdrževali aktivnosti do konca svojega življenja. Mehka voda lahko oblikuje trde skale, ker je vztrajna. Tudi mi moramo vztrajati. To je bolj pomembno od metod aktivnosti."

Po izpustitvi iz zapora ste kandidirali na listi stranke Zelenih v Avstriji.

"Stranka Zelenih je zavoljo zaščite človekovih pravic ustvarila velik politični pritisk za mojo osvoboditev. Zelo sem ji hvaležen za to. Še ko sem bil v zaporu, so mi ponudili možnost, da kandidiram na njihovi listi. Kar v zaporu sem sprejel ponudbo. Volitve niso prinesle večjih sprememb za Zelene. Izgubili so sicer en sedež, toda še vedno so najmočnejša stranka Zelenih na svetu."

Ali ste optimist glede gibanja za pravice živali v prihodnosti?

"Sem razdvojen. In zelo nervozen. Nimam zaupanja. To ima morda opraviti s tem, kar se mi je zgodilo v zadnjih mesecih, in vsega še nisem predelal. Toda sem optimističen, ko vidim, koliko podpore sem dobil od domačih in tujih varstvenikov živali in od javnosti. V zgodovini človeštva še ni bilo toliko aktivnosti za pravice živali, prav tako v zgodovini Avstrije. In mnogi ljudje, ki jih nikoli prej nisem srečal, so se mi približali, mi izročili darilo, denar, računalnik, telefon, kolo, celo nekaj ročnih ur in drugo, kar sem potreboval. Res veliko ljudi me je podprlo in za to sem globoko ponižen. Bolj ko so vplivni ljudje do nas nedemokratični in nevarni, več ljudi se pridruži gibanju za pravice živali. Kaže, da se mora vse končati v velikem poku. Upam, da se lahko izognemo temu in da bomo zmagali z našim zgledom nenasilja in našim dobrimi, razumnimi argumenti."

vir: večer

Oznake: , , , , , , , , , , ,